Výroba svíček

V minulosti svíčky vyráběli specializovaní řemeslníci, zkušení v práci s voskem. Z jejich rukou vycházela přímo umělecká díla, nicméně nevýhoda tohoto postupu je zřejmá: malé množství kvalitního výrobku nebylo schopné zásobovat rozvíjející se poptávku po spotřebních svíčkách. Ať už to byly masivní chrámové svícny sloužící k dekoraci náboženských svatyní a obřadů, svíčky v domech písařů sloužící k ulehčení práce nebo pouliční lampy osvětlující tmavé noční ulice. Po staletí se také základní poznatky o výrobě běžných svíček nijak výrazně neměnily. Vzal se vytvarovaný kus vosku do kterého se zapíchl knot. Vosk se poté nabarvil.

Rozvoj výroby nastal ve středověku v 15. a 16. století ve Velké Británii, kde začali svíčkaři zakládat různé spolky a cechy (některé z nich existují dodnes). Svíčky se vyráběli v tzv. manufakturách (manu facere = pracovat rukama). Šlo o velké dílny, ve kterých pracovalo mnoho dělníků. Změnu oproti dobám, kdy bylo vše vyráběno v dílnách, zaznamenala dělba práce. Práce dělníků zde totiž byla rozdělena na dílčí úkony.

Od manufaktur byl už pouze krok k masivní industrializaci výroby. První velké továrny na svíčky byly zaznamenány ve Spojených Státech, kde roku 1834 Joseph Morgan vynalezl stroj, schopný vyprodukovat 1500 svíček za hodinu. Poté se začala rychle vyvíjet i technologie zpracování. Důležité byly hlavně chemické změny surovin, které umožnily důkladnější a rychlejší ruční opracování vosku. Postupem času se technika zdokonalovala. Jako příklad uveďme například techniku voskování knotů, která umožnila pozdějším společnostem libovolné velikosti výrazně zrychlit výrobu svíček. Knot totiž rychle a bezpečně dosedl a už se nehnul. Jedna britská firma zase vyvinula způsob jak použitím lepidla udržet knot se svíčkou přesně uprostřed nádoby. Dnešní technologie umožnila spoustu změn, ale staré osvědčené technologie i přesto přetrvaly. Dříve byl například problém přesně dávkovat barvivo nebo kapalinu. To s dnešními přístroji pominulo. Další vymožeností byl vynález směsného vosku, který firmám umožnil vyrábět vybraný typ svíčky vybráním příslušné směsi. Továrny dnes také používají ty nejmodernější přístroje jako jsou různé měřiče teplot nebo chemického složení.

Dnes se můžeme také často setkat s velkoobchody svíček